ngày 6.4 toi la bv mình tổ chức thi dd-nhs rồi mà mình vẫn chưa bít câu trả lời cho câu hỏi:
1.Truyền thống đạo đức 2.thiên chức ngề nghiệp 3.Ước mơ của hội Dd thể hiện trên logo của hội dd VN
Mong các bạn giúp đỡ