Ở Hà Nội, muốn học ngành dược sĩ trung cấp thì có thể học ở đâu? Em đang đi làm và chỉ rỗi vào các buổi tối và chủ nhật thôi.