LOA LOA LOA LOA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
''Scandal bất động sản Long An ''
Đức Hòa Sát Nhập Hồ Chí Minh
Đón đầu xu thế sát nhập của Đức Hòa Long An về thành phố Hồ Chí Minh của thủ tướng chính phủ các nhà đầu tư BDS đang ráo riết săn đất thổ cư tại khu vực nóng như Hỏa Diệm Sơn phía tây bắc thành phố Hồ Chí Minh.Lh 094.135.5.135.để săn giá gốc của chủ đầu tư.