1. Quản lí, bảo quản, tồn trữ, cung ứng thuốc, cấp phát thuốc tại các cơ sở khám, chữa bệnh và kinh doanh Dược phẩm đúng qui chế và đúng kĩ thuật.
2. Tham gia sản xuất thuốc thông thường trong phạm vi nhiệm vụ được giao.
3. Hướng dẫn bệnh nhân và cộng đồng về sử dụng thuốc an toàn, hợp lí và hiệu quả
4- Hướng dẫn nhân dân nuôi, trồng và sử dụng các cây, con, nguyên liệu làm thuốc.
5. Xác định nhu cầu, lập kế hoạch cung ứng thuốc của cộng đồng nơi làm việc.
6. Tham gia thực hiện các chương trình Y tế tại nơi công tác theo nhiệm vụ được giao.
7. Thường xuyên cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ; rèn luyện sức khoẻ để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân.
8. Thực hiện Luật Bảo vệ sức khoẻ nhân dân và những quy định về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Y tế.

Xét tuyển dược sỹ trung cấp năm 2013

1. Bậc học: Trung học chuyên nghiệp.
2. Nhóm ngành đào tạo: Sức khoẻ.
3. Ngành đào tạo: Dược sĩ trung cấp.
4. Chức danh sau khi tốt nghiệp: Dược sĩ trung cấp .
5. Mã số ngành nghề đào tạo: 03
6. Thời gian đào tạo: 2 năm
7. Hình thức đào tạo: Chính qui
8. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học phổ thông .
9. Cơ sở đào tạo: Trường trung cấp Công nghệ & Y tế Pasteur
10.Nơi làm việc:
Người có bằng tốt nghiệp Dược sĩ trung cấp được tuyển dụng vào làm việc tại các cơ sở Y tế, cơ sở sự nghiệp, sản xuất, kinh doanh Dược của Nhà nước và các cơ sở ngoài công lập theo các quy chế tuyển dụng công chức và lao động hợp đồng của Nhà nước.
11. Điều kiện học tập sau khi tốt nghiệp trung cấp dược:
Nếu có nguyện vọng và đủ tiêu chuẩn có thể được học tiếp lên bậc học cao hơn thành Cao đẳng hoặc Đại học Dược.