Gửi gắm, nhắn nhe nhủ cận 400 phái viên trẻ, Tổng bí thư, chủ toạ nác Nguyễn Phú quý trọng hy vẳng trong suốt số này sẽ giàu người vào Trung ương mà lại không trung phải ra biếu oai hoặc thắng kiêng kị chác.
Sáng 27/8, Tổng bí thư, Chủ tịch nác Nguyễn Phú coi trọng họp mặt phe viên trẻ tiêu biểu tinh quốc công theo lời chưng nhân dịp kỷ niệm 50 năm thực hành Di chúc mực tàu chủ toạ Hồ Chí Minh (1969-2019). nap muc quan 7

Dặn dò cạc cánh hòn trẻ và cũng là danh thiếp cán cỗ đoàn, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhắc nhở học và đả theo nhời Bác chả chỉ là học thuộc lòng nhưng phải ngấm ra ngày tiết, vào lòng, ra khối não và tự đấy trở thành hành hễ.

bởi đất nước trước tiên, đừng nghĩ tới tao vội
Người đứng đầu phe phái, Nhà nước dìm bạo sum vầy, thanh niên là sức lượng dận đầu, xung kích, chứ từ bỏ nan việc gì. Hơn nữa, là cánh hòn, lại càng phải gương mẫu, tiên phong.

Theo Tổng bí thư, phe hòn trẻ là nguồn tham gia thụ động hòn hùng hậu của bè, nguồn bửa sung thu nhận vào hàng ngũ lãnh đạo mức phe ở các cấp, tần hay to và bổn phận cũng rất lớn.