Hướng dẫn DV Backlink redirect hiệu quả
Đi Backlink chuyến hướng bền vững : Phương pháp Redirect shop URL của web site bị cải cách trong trong kí vãng bởi những spammers và số đông máy ngần gặp phải khó khăn trong việc xác định. bởi vậy nếu bạn có ý định sử dụng công nghệ chuyển hướng cho shop URL trên trang thì bạn chỉ nên áp dụng chuyển hướng URL với code 301 hoặc 302 được khuyến cáo sử dụng bởi Google.
Phương thức Cài đặt redirect 301
Bước 1: Đảm bảo kiên cố server Apache của bạn hỗ trợ mod_rewrite cho phép sử dụng .htaccess để ứng dụng redirect 301 .
Bước 2: Tải tệp tin .htaccess từ thư mục gốc chứa các trang web của bạn. phải bạn không có tệp tin .htaccess trong thư mục gốc thì bạn phải tạo nó với trình soạn thảo text như Notepad, Ultraedit hay EditPadPro, v.v. Phải vững chắc rằng bạn viết đúng tên và có dấu chấm “.” đầu tệp tin.
Bước 3: Tập tin .htaccess là tập tin không chứa tên, chỉ chứa đuôi. Nên không thể up lên (upload) được. Gợi ý cho bạn mẹo nhỏ, bạn hãy tạo tập tin text bất kỳ dưới máy, up lên server rồi mới đổi tên thành .
Bước 4: Sau khi tải tệp tin .htaccess xuống máy, nếu đã có các dòng lệnh trước đó thì hãy kỹ càng đừng cải cách nếu bạn không chắc, hoàn hảo hãy sao lưu một bản để phòng trường hợp cấp thiết bạn vẫn có thể quay trở lại.