Chuyện lạ Chuột chắp tay lạy Phật tại Thiền viện Trúc Lâm Giác Tâm khó tin có thật

[YOUTUBE]bAz_ESviSEQ[/YOUTUBE]