Bưới 1: chờ hôm nào nhiệt độ dưới -40 độ C
Bước 2: hắt 1 nồi nước nóng từ cao xuống
Bước 3: have fun=))tranh theu chu thap
tranh theu
Ban an cho be