Không ai có thể phủ nhận nhiều lợi ích của các thiết bị công nghệ. Tuy nhiiên nếu lạm dụng các thiiết bị này sẽ dẫn đến tác hại khôn lường, nhất là đối với con trẻ. Hãy cùng lắng nghe về tác hại của những thiết bị điện tử đến sức khỏe trẻ em