Những điều cần thiết chăm sóc bé trong những năm đầu tiên (Part 1)1. Chăm sóc sản phụ sau khi sinh giờ đầu
2. Chăm sóc sản phụ tại khoa hậu sản
3. Các bước chuẩn bị cho bé bú mẹ
4. Các bước chuẩn bị cho bé bú bình
5. Chăm sóc sau khi bú (ợ hơi)
6. Lựa chọn bình sữa
7. Ăn dặm cho bé
8. Tắm và chăm sóc rốn cho bé
9. Chăm sóc và vệ sinh tóc cho bé
10. Tiêm chủng
11. Theo dõi và phát hiện 1 số vấn đề sức khỏe cho bé
12. Các bước chuẩn bị xoa bóp cho bé
13. Xoa bóp cho bé
14. Cho bé ngủ
15. Làm sao nâng bé lên
16. Bế bé như thế nào
17. Thay đồ cho bé
18. Đảm bảo an toàn trong nhà
19. Chơi với bé giúp phát triển mối quan hệ cha-mẹ-con
20. Phát triển tâm thần vận động theo từng giai đoạn