Cẩm nang cực kỳ hữu ích cho các bà mẹ, với những kiến thức khoa học và kinh nghiệm thực tế. Do Bác sĩ - Hộ sinh Bệnh viện Hùng Vương Sài Gòn thao tác và hướng dẫn.