Các bà mẹ cần đặc biệt lưu ý đề phòng trẻ bị suy giảm thính lực bẩm sinh để con mình có sức khỏe tốt