Kiến thức giúp phát hiện sớm trẻ bị còi xương -- Biện pháp phòng tránh