Chăm sóc trẻ sơ sinh, mô hình chăm sóc trẻ, Thanh Hóa, chất lượng sống, Bệnh viện đa khoa huyện Như Thanh, bệnh nhi