Bơi lội là môn rèn luyện rất tốt cho thể lực, tuy nhiên cần chú ý tránh bệnh viêm tai. Xin giới thiệu cùng bạn đọc một số kiến thức về bệnh viêm tai và cách phòng tránh bệnh viêm tai