Bệnh máu khó đông ở trẻ em (Rối loạn đông máu) -- Nguyên Nhân, Giải Pháp và các lời khuyên