Chi tiết xem tại : https://takedashop.com

Fanpage : https://facebook.com/takedashop

Địa chỉ: 130 Bàu cát 1, phường 12, Tân Bình, Hồ Chí Minh