Chuyển nhà thành hưng - Uy Tín Chất Lượng - Bảng Giá Đi Tỉnh

https://chuyennhathanhhunghanoi.com/...hinh-Hang.html

Loại xe tải

Kích thước thùng xe

4 Km đâu tiên

Kilomet thứ 5 chở đi

Kilomet 51 chở đi

Xe 1.250 Kg

2,800 X 1.67 X 1.67

210.000

21.000

19.000

Xe 1.500 Kg

3,000 X 1,67 X 167

230.000

22.000

21.000

Xe 1.900 Kg

3,200 X 1,67 X 1,67

250.000

23.000

22.000

Xe 2.400 Kg

3.500 X 1,67 X 167

270.000

24.000

23.000
Bảng giá bốc xếp: Dịch vụ chyển nhà đi tỉnh
Xe 1.250 Kg

2,800 X 1.67 X 1.67

1.200.000/đồng

Xe 1.500 Kg

3,000 X 1,67 X 167

1.600.000/ đồng

Xe 1.900 Kg

3,200 X 1,67 X 1,67

2.000.000/đồng

Xe 2.400 Kg

3.500 X 1,67 X 167

2.400.000/đồng