Chuyển nhà thành hưng - Uy Tín Chất Lượng - 0936070109
Chuyển nhà thành hưng, bảng giá chính thức của côn ty, uy tín, an toàn, tiết kiệm tại TPHCM - Hà Nội 02437 733 733 Cam kết chất lượng hàng đầu cho khách hàng
Vận Tải Thành Hưng
Chuyển nhà thành hưng - Uy Tín Chất Lượng - Bảng Giá Đi Tỉnh

Loại xe tải
Kích thước thùng xe

4 Km đâu tiên

Kilomet thứ 5 chở đi

Kilomet 51 chở đi

Xe 1.250.Kg

2,800 X 1.67 X 1.67

210.000/km

21.000/km

19.000/km

Xe 1.50.Kg

3,000 X 1,67 X 167

230.000/km

22.000/km

21.000/km

Xe 1.900.Kg

3,200 X 1,67 X 1,67

250.000/km

23.000/km

22.000/km

Xe 2.400.Kg

3.500 X 1,67 X 167

270.000/km

24.000/km

23.000/km
Bảng giá bốc xếp: Dịch vụ chyển nhà đi tỉnh Chuyển nhà thành hưng
Xe 1.250.Kg

2,800 X 1.67 X 1.67

1.200.000/đồng

Xe 1.500.Kg

3,000 X 1,67 X 167

1.600.000/ đồng

Xe 1.900.Kg

3,200 X 1,67 X 1,67

2.000.000/đồng

Xe 2.400.Kg

3.500 X 1,67 X 167

2.400.000/đồng