Số đăng ký: VN-1428-06
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ
Công ty đăng ký:
Thành phần:

Imipenem
Cilastatin