Thành phần: Mỗi gói chứa:
Cefaclor .................................... 125mg


Chỉ định: Kháng sinh

Liều lượng: Theo sự chỉ dẫn của thầy thuốc.