Name:  tanox4.jpg
Views: 1734
Size:  8.3 KB


Thành phần: Niclosamide 500mg
Chỉ định: Tanox có hiệu quả trong điều trị nhiễm các loại sán dải như sán dải bò (Taenia saginata), sán dảai heo (T.solium), sán dải cá (Diphyllobothrium-latun) và sán dải lùn (Hymenolepis nana).
Cách sử dụng: 1. Nhiễm sán dải bò, sán dải heo và sán dải cá:
a. Người lớn và trẻ em > 8 tuổi: 4 viên/ ngày, chia 2 lần uống cách nhau 1 giờ.
b. Trẻ em từ 2 - 8 tuổi: 2 viên/ngày, chia 2 lần uống cách nhau 1 giờ
c. Trẻ em < 2 tuổi: 1 viên/ngày, chia 2 lần uống cách nhau 1 giờ.
2. Nhiễm sán dải lùn:
Người lớn: 2 viên/ngày x 5 ngày
Đóng gói: Hộp 1 vĩ x 4 viên
Hạn sử dụng: 36 tháng