Dạng bào chế: Dung dịch
Quy cách đóng gói: Ống
Công ty đăng ký: Polfa Kutno Pharmaceutical Company
Thành phần:
Vitamin K1: 5mg