Thành phần Bạch tật lê: ................................0,55g Cát cánh: ...................................0,55g Đại phúc bì: ................................0,69g Hải tảo: ......................................0,69g Hồi hương: ..................................0,55g Huyền hồ: ...................................0,55g Ngũ vị tử: ....................................0,69g Sơn thù du: .................................0,55g Thanh bì: .....................................0,55g Thực thù du: ................................0,55g Xuyên luyện tử: ...........................0,55g Bột talc: ......................................0,7g Màu đỏ: .......................................0.01g Tinh bột sắn:.................................0,04g Natri benzoat: ..............................0,008g
Chỉ định Trị tử cung xa
Chống chỉ định Không dùng cho phụ nữ có thai, người hoả vượng
Liều lượng
Cách sử dụng Ngày uống 2 lần, mỗi lần 1 gói 4g, dùng nước chín để uống, uống sau bữa ăn 1 –2 giờ.