Thành phần Sildenafil citrate ...........................50mg
Chỉ định Điều trị rối loạn cương dương hay chứng bất lực ở đàn ông