Số đăng ký:
Dạng bào chế: Dung dịch
Quy cách đóng gói: Ống
Công ty đăng ký: Pharma Singer A.G.