Chỉ định:

Liều lượng:

Tiêm truyền chậm tĩnh mạch. Theo sự chỉ dẫn của thầy thuốc.