Chỉ định:

Liều lượng:
Tiêm truyền chậm tĩnh mạch. Theo sự chỉ dẫn của thầy thuốc.