Thành phần: Metronidazole..................................... 1g
Benzalkonium chloride......................0,02g
Tá dược & nước cất vđ...................100m

Tính chất

Sát trùng, diệt ký sinh trùng Trichomonas là nguyên nhân gây ra huyết trắng...

Chỉ định: Vệ sinh phụ nữ
Điều trị huyết trắng
Rửa và sát trùng da