Thành phần: Ketoconazol ...............200mg
Neomycin sulfat...........100mg

Tính chất


Kegynan được bào chế kết hợp giữa Ketoconazol là một chất kháng nấm mới có tác dụng chống vi nấm với các loại: Candida albicans, torulopsis, cryptococcus, Pityrosporum, blastomyces, histoplasma, coccidioides, paraccocidioides, geotrichum, Drechsleralongirostrata, epidermophyton, và các nấm ký sinh dưới da như: Petriellidium boydii, Hendersol-una, toruloidea, madurella, Basidiobolus ranarum, Fonsecase pedrosoi...
Kegynan kết hợp với Neomycin Sulfat là kháng sinh nhóm aminosid có tác dụng kìm khuẩn với nhiều chủng vi khuẩn Gram âm (-) và Gram dương (+). Neomycin Sulfat có tác dụng trị các vi khuẩn sinh mủ ở âm đạo. Kegynan còn kết hợp với một số tá dược khác làm tăng tác dụng của thuốc.

Chỉ định: Viêm âm đạo do vi nấm, đặc biệt là Candida albicans.
Viêm âm đạo nhiễm khuẩn do các vi khuẩn sinh mủ thông thường.
Viêm âm đạo kèm khí hư có chóc mảnh
Viêm âm đạo do trùng roi
Viêm âm đạo hỗn tạp do trùng roi và vi nấm.
Bệnh huyết trắng.