Chỉ định:
Bệnh riểu đường


Chống chỉ định:

- Quá mẫn với thuốc
Tương tác thuốc:
- Ethanol, ức chế bêta, IMAO, salicylate, estrogen, lithium, thuốc giống giao cảm, glucocorticoid & phenytoin.
Liều lượng:
- Số lần tiêm, liều lượng tiêm hàng ngày, thời gian tiêm, vị trí tiêm, đường tiêm: theo CĐ của bác sĩ.