Thành phần: Chai 90 ml:

Đồng sulfat............................................ .. 25 g

Natri lauryl sulfat....................................... 7 g

Tá dược ................................. vừa đủ 1000 ml

Chai 200 ml:

Đồng sulfat............................................ ..... 5 g

Natri lauryl sulfat...................................... 1,4 g

Tá dược ..................................... vừa đủ 200 ml

Chỉ định: Vệ sinh phụ nữ: ngứa âm hộ, viêm ngoài tử cung, huyết trắng.

Sát trùng ngoài da: vết thuơng, mụn, ghẻ lở, rôm sảy.

Chống chỉ định: Không được uống.

Cách sử dụng: Vệ sinh phụ nữ: pha 1 muỗng canh/ 1 lít nước sạch.

Sát trùng ngoài da: pha 1 muỗng canh/ 250 ml nước sạch.

Bảo quản: Ở nhiệt độ phòng.

Đóng gói: Thuốc nước dùng ngoài. Chai 90ml, 200ml.