Thành phần:
Mỗi viên bao phim chứa:
Metformin hydroclorid...............................850mg

Chỉ định:
Trị tiểu đường ( týp 2)

Liều lượng: Liều dùng theo sự chỉ dẫn của thầy thuốc

Đóng gói:
Hộp 2 vỉ x 15 viên bao phim.