Chỉ định: Tiểu đường không phụ thuộc insulin (type II)

Chống chỉ định: Tiểu đường phụ thuộc insulin (type I), tiểu đường nhiễm cétone huyết hay toan cétone huyết, tiểu đường kèm suy thận nặng hoặc suy gan nặng, tiền sử dị ứng với sulfamide. Phụ nữ có thai và cho con bú.

Liều lượng:
Theo đúng chỉ định của bác sĩ.
Liều khởi đầu: 2,5 mg - 5 mg/ngày
Liều duy trì: 5 mg - 10 mg/ngày