Chỉ định:

Chống chỉ định:
- Tổn thương gan nặng.
- Quá mẫn với flutamid hoặc một thành phần nào đó có trong thuốc.Liều lượng:
+ Ung thư tuyến tiền liệt khu trú hoặc đã lan ra tới túi tinh (giai đoạn B2 và C):
Flutamid liều 250mg, ngày 3 lần và chất tương tự GbRH (ví dụ goserelin acetat 3,6mg, loại thuốc giải phóng chậm, 28 ngày cấp một lần vào dưới da bụng), nên bắt đầu dùng cùng một ngày, và điều trị 8 tuần trước khi chiếu tia xạ và tiếp tục trong khi chiếu tia xạ.
+ Ung thư tuyến tiền liệt đã di căn (giai đoạn D2):
Flutamid liều 250mg, ngày 3 lần và chất tương tự GnRH (ví dụ leuprorelin 3.75g, loại thuốc giải phóng chậm, 28 ngày tiêm 1 lần dưới da hoặc tiêm bắp) bắt đầu vào cùng 1 ngày. Thời gian điều trị tùy thuộc vào đáp ứng lâm sàng.Cách dùng:
Thức ăn không ảnh hưởng đến tác dụng của flutamid. Do dó không bắt buộc phải uống thuốc vào trước, trong hoặc sau bữa ăn.