Name:  Donamkit.jpg
Views: 36
Size:  4.9 KB

Tổng quan
- Dạng bào chế : Viên Nén Bao Phim
- Quy cách đóng gói : Hoäp 7 væ x 6 vieân
- Nhà sản xuất : CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT – THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ĐÔNG NAM

Hướng dẫn
Công thức : Viên nén bao phim tan trong ruột PANTOPRAZOL: Pantoprazol natri sesquihydrat tương đương, Pantoprazol 40 mg Viên nén bao phim CLARITHROMYCIN: Clarithromycin 500 mg Viên nén bao phim TINIDAZOL : Tinidazol 500 mg

Thành Phần
Chỉ định : Dùng trong các trường hợp viêm dạ dày đang tiến triển, loét tá tràng và loét dạ dày có nhiễm H. pylori