Name:  Anh1.jpg
Views: 41
Size:  42.4 KB

Chỉ định:

Chống chỉ định:
Quá mẫn với quinolone.Chú ý đề phòng:
Phụ nữ có thai, cho con bú và trẻ em < 1 tuổi.Liều lượng:
Nhiễm trùng cấp nhỏ 1-2 giọt mỗi 15-30 phút, nhiễm trùng vừa: 1-2 giọt x 2-6 lần/ngày. Tai: Dung dịch nhỏ tai: 2-3 giọt mỗi 2-3 giờ.