Name:  Anh1.jpg
Views: 22
Size:  23.1 KB
Chỉ định:


Liều lượng:

Uống mỗi lần 500mg, ngày 1 - 2 lần