Thành phần:
Mỗi viên bao phim chứa:
Rosiglitazon ( dưới dạng Rosiglitazon maleat)...............4mg

Chỉ định:
Trị tiểu đường( týp 2)

Liều lượng:
Liều dùng: theo sự chỉ dẫn của thầy thuốc

Đóng gói: Hộp 1 vỉ x 7 viên bao phim.