Chỉ định:
Bệnh tiểu đường


Liều lượng:
Khởi đầu: 4mg ngày 1 lần, sau 12 tuần, nếu cần tăng liều đến 8 mg ngày 1 lần hoặc 4 mg ngày 2 lần. Suy thận không cần chỉnh liều trong đơn liệu pháp nhưng chống chỉ định dùng phối hợp với metformin.