Thành phần:
Mỗi gói 1g chứa:
Aspartam.......................................... 3.5%
Sachelac( lactose).............................96.4%
Talc.............................................. ....3.5%

Chỉ định: Dùng cho người ăn kiêng

Liều lượng: Liều dùng: theo sự chỉ dẫn của thầy thuốc

Đóng gói: Hộp 50 gói x 1g.