Thành phần: Ketoconazole 200mg

Chỉ định: Nhiễm vi nấm bề mặt và nội tạng, đặc biệt trong trường hợp điều trị tại chỗ không hiệu quả như nhiễm nấm trên một diện rộng, tổn thương sâu, nhiễm vi nấm ở tóc, móng.

Cách sử dụng: Người lớn :
+ Nhiễm nấm Candida âm đạo :
2 viên/ngày x 5 ngày.
+ Các trường hợp khác :
1 viên/ngày.
Trẻ em :
¼ - ½ viên/ngày

Đóng gói:
Hộp 10 vĩ x 10 viên