Chỉ định:
Điều trị & ngăn ngừa các bệnh về thần kinh, các trạng thái thiếu vitamin B6 thường kết hợp với vitamin nhóm B khác. Nôn, run, bệnh Parkinson, múa vờn, viêm đa dây thần kinh, độc tính do thuốc, co rút, say tàu xe, bệnh cơ.
Chống chỉ định:
Quá mẫn với vitamin B6. Đang điều trị với Levodopa.
Liều lượng:
Liều dùng theo chi dẫn.