Chỉ định(Dùng cho trường hợp)
Các dấu hiệu và triệu chứng bệnh Parkinson vô căn và h/c "chân không yên vô căn
Chống chỉ định:
Mẫn cảm với pramipexole, thành phần thuốc
Liều dùng:
Uống thuốc với nước, có thể dùng cùng thức ăn hoặc không
Phân loại:
Thuốc hướng thần kinh và thuốc bổ thần kinh
Trình bày/Đóng gói:
Sifrol 250 mcg x 30 viên