Thành phần: mỗi viên nang chứa:
sulpirid........................50mg


Chỉ định: Trường hợp loạn thần kinh có ức chế. Rối loạn tâm thần trong các bệnh thực thể như lóet dạ dày tá tràng, viêm trực tràng chảy máu.

Đóng gói: Vỉ bấm 10 viên nang. Hộp 03 vỉ.