Thành phần: Mỗi ống 2ml chứa:
Diazepam................................10 mg


Chỉ định: An thần

Liều lượng: Liều dùng: theo sự chỉ dẫn của thấy thuốc

Đóng gói: Hộp 10 ống 2ml