Thành phần: Citicolin 250mg, 500mg


Chỉ định:

- Rối loạn ý thức do chấn thương đầu hoặc sau phẫu thuật não.
- Rối loạn ý thức trong giai đoạn cấp của nhồi máu não.
- Liệt nữa người sau tai biến mạch máu não.
- Bệnh Parkison.

Cách sử dụng:

- Rối loạn ý thức do chấn thương đầu hoặc sau phẫu thuật não: 250 -500mg, 1-2 lần/ngày; truyền TM, tiêm TM hoặc TB.

- Rối loạn ý thức trong giai đoạn cấp của nhồi máu não: 1000mg x 1lần/ngày, tiêm TM, 2 tuần liên tục.

- Liệt nữa người sau tai biến mạch máu não: 1000mg x 1lần/ngày, hoặc 250mg x 1lần/ngày, tiêm TM trong 4 tuần liên tục.

- Bệnh Parkison: thuốc kháng cholinergic phối hợp 500mg Cicolin, 1lần/ngày, 3-4 tuần. Nặng hơn: L-DOPA/kháng cholinergic (tăng liều thuốc kháng choligergic) phối hợp 250 -500mg Cicolin, 2-3 lần/tuần.