Name:  VEROSPIRON 25MG.jpg
Views: 200
Size:  6.3 KB

Thành phần
Spironolactone.

Chỉ định
Thuốc lợi niệu dùng điều trị cao HA; giảm K huyết; phù do bệnh tim, gan & thận; cường aldosteron nguyên phát.