Nhà sản xuất Cuu Long

Thành Phần Risedronate Na.

Chỉ Định & Liều Dùng Để xem thêm thông tin chi tiết về liều và cách sử dụng của thuốc risedronic acid ... Nhắp vào để xem
Phân loại FDA trong thai kỳ

Mức độ C: Các nghiên cứu trên động vật phát hiện các tác dụng phụ trên thai (gây quái thai hoặc thai chết hoặc các tác động khác) và không có các nghiên cứu kiểm chứng trên phụ nữ; hoặc chưa có các nghiên cứu trên phụ nữ hoặc trên động vật. Chỉ nên sử dụng các thuốc này khi lợi ích mang lại cao hơn nguy cơ có thể xảy ra cho thai nhi.
Phân loại MIMS Thuốc ảnh hưởng chuyển hoá xương (Agents Affecting Bone Metabolism)
Phân loại ATC M05BA07 - risedronic acid ; Belongs to the class of bisphosphonates. Used in the treatment of bone diseases.