Nhà sản xuất Hataphar
Thành Phần Propylthiouracil.

Chỉ Định & Liều Dùng Để xem thêm thông tin chi tiết về liều và cách sử dụng của thuốc propylthiouracil ... Nhắp vào để xem

Cách dùng Should be taken with food.

Phân loại FDA trong thai kỳ

Mức độ D: Có bằng chứng liên quan đến nguy cơ ở thai nhi người, nhưng do lợi ích mang lại, việc sử dụng thuốc trong thai kỳ có thể được chấp thuận, bất chấp nguy cơ (như cần thiết phải dùng thuốc trong các tình huống đe dọa tính mạng hoặc trong một bệnh trầm trọng mà các thuốc an toàn không thể sử dụng hoặc không hiệu quả).

Phân loại MIMS Thuốc kháng giáp (Antithyroid Agents)
Phân loại ATC H03BA02 - propylthiouracil ; Belongs to the class of thiouracils. Used in the management of thyroid diseases.